Privacy statement

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we jeweten welke gegevens we verzamelen als je onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee jouw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt je precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van loodgietersleeuwarden.nl. Je dient zich ervan bewust te zijn dat loodgietersleeuwarden.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft je aan het privacy beleid te accepteren. loodgietersleeuwarden.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. loodgietersleeuwarden.nl is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Adres
Duinbeek 14
6715 GT  Ede

Contact
06 176 808 05
info@middennederlandtechniek.nl

Openingstijden
Ma – vrij: 8:00-19:00
Za: 8:00-14:00
Zo: gesloten

Persoonsgegevens die wij verwerken

Midden Nederland Techniek (www.middennederlandtechniek.nl) verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website of diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • IP-adres waarmee je onze website bezichtigt
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  • Het type internetbrowser en apparaat type

Midden Nederland Techniek verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doel en dat is dat we je gedrag analyseren op onze website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen.

Vewerking bijzondere gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden de ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@middennederlandtechniek.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Midden Nederland Techniek (www.middennederlandtechniek.nl) neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor jou of andere personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Midden Nederland Techniek (www.middennederlandtechniek.nl) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Midden Nederland Techniek (www.middennederlandtechniek.nl) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Midden Nederland Techniek (www.middennederlandtechniek.nl) verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de
uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Midden Nederland Techniek (www.middennederlandtechniek.nl) gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jou privacy.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jou gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen.

Ook kunnen wij hiermee onze website beter optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-enwatdoe-ik-ermee/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Midden Nederland Techniek (www.middennederlandtechniek.nl neemt de verantwoordelijkheid en bescherming van jou gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wij hebben diverse maatregelen getroffen binnen onze ict-voorzieningen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of niet geoorloofde toegang tot onze website.  Alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens en maken wij gebruik van een beveiligde omgeving. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hierboven genoemde doeleinden.

Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op of mail ons naar info@middennederlandtechniek.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt ten allen tijd het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Midden Nederland Techniek.

Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar jou of een ander met schriftelijk toestemming, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
je persoonsgegevens sturen naar info@middennederlandtechniek.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Midden Nederland Techniek wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons